facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Физическа активност и здраве

fitness-gbcc3974aa-640_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ 

 

Цели на курса

 

Курсът „Физическа активност и здраве” представлява обобщен теоретичен план за видовете физическа активност и тяхната важност, адаптирани през призмата на здравето. Курсът ще изгради дългосрочна стратегия за всички компоненти, имащи отношение към здравето. Заниманията ще изградят индивидуален подход в материята на всяко заинтересовано лице. Стратегически ще се дискутират всички съвременни тенденции по темата.

 

Теми разглеждани в курса:

 

1

Физическа активност основен фактор в начина ни на живот

2

Видове физическа активност и индивидуален подход

3

Специфики при подбора на физическа активност спрямо възрастта и здравословния статус

4

Стратегии за оптимизиране на физическите активности

5

Здравето като проект на нашия живот

6

Компоненти на здравето

7

Основни фактори в риск за здравето

8

Здравен мениджмънт

9

Хранене и хранителни навици

10

Алтернативни здравни практики

11

Създаване на здравни планове

12

Превенция и профилактика на здравето

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Успешно завършилите курса студенти/курсисти:

 

1) знаят:

 • Видовете физическа активност и влиянието им върху организма;
 • Специфики на физическата активност спрямо възрастта и квалификацията;
 • Ползите от видовете физическа активност в социален, емоционален, психически и житейски план;
 • Що е то здраве и как да го облагородяваме;
 • Компонентите на здравето;
 • Основните рискови фактори, които вредят на здравето;
 • Базови здравни механизми в помощ на различни патологични групи;
 • и други;

2) могат:

 • Да изграждат здравословни тренировъчни програми;
 • Да създават здравословни хранителни стратегии;
 • Да обезпечават процеси свързани със здравословния начин на живот;
 • Да консултират личности, практикуващи различни физически активности;
 • Да оптимизират двигателни активности на хора с различни потребности;

и други;

 

Лектор Гл. ас. д-р Иван Неделчев 
 

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ:

 

2011 - 2012

Национална Спортна Академия „Васил Левски“, гр. София, Студентски град 1700.

 

Хоноруван преподавател по психология към катедра „Психология, педагогика и социология“

 

2008 - 2009

Национална Спортна Академия „Васил Левски“, гр. София

Магистър по спортна психология

 

2004 - 2008

Национална Спортна Академия “Васил Левски”, гр. София

Първа специалност: “Физическо възпитание” – Бакалавър.

Втора специалност : “Треньор по културизъм и фитнес “ – Бакалавър.

 

”Методист по физическа подготовка в МВР и Българска армия”

Завършен курс ”Фитнес инструктор” - НСА “Васил Левски”

 

 

2010 - 2013

Национална Спортна Академия “Васил Левски”, гр. София

Докторант - редовна форма на обучение.

Тема на дисертационният труд.

„Личностни характеристики на спортисти занимаващи се с културизъм и фитнес“.

Успешна официална защита на дисертационния труд - март, 2014 г.

Придобита научната и образователна степен „доктор“.

 

От 01.03.2014- главен асистент в НБУ и програмен директор на ООК по спорт

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ:

 

Публикации в списания, журнали, конференции:

 

1. Йорданов С., Място на фитнеса във физическата подготовка на военнослужещите от Българската армия / Симеон Йорданов., Иван Неделчев. // Спорт и наука . - (София), XLXII, 2007, N Извънр.бр.1, 107 с..

2. Неделчев И.,Особености при използването на упражнения от тежката атлетика според възрастта и квалификацията / Иван Неделчев. // Спорт и наука . - (София), XLXII, 2008, N Извънр.бр. 1, 58 с..

3. Неделчев И.,Специфика при използването на силовите упражнения при деца и юноши / Иван Неделчев. // Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации : Научна конференция / Състав. Димитър Кайков, Малчо Малчев. - 1 изд. . - (Разград). - Разград. -Разград : Фабер, 2008, 141с..

4. Неделчев И.,Основи на възстановяването след физическо натоварване в българската армия / Иван Неделчев. // Спорт и наука . - (София), 2009, N Извънр.бр.2, с.125.

5. Неделчев И.,Насоченост към спортсменство и субективна оценка на значимостта от заниманията с културизъм / Иван Неделчев, Д. Фенерова, Михаил Георгиев. // Спорт и наука . - (София), 2010, N Извънр.бр.1, с.5.

6. Неделчев И., Особености на интерперсоналните характеристики на спортисти, занимаващи се с културизъм / Иван Неделчев, Михаил Георгиев, Д. Фенерова. // Спорт и наука . - (София), 2010, N извънр.бр.1, с.11.

7. Неделчев И.,Интерперсонални характеристики, насоченост към спортсменство и субективна оценка на значимостта от заниманията с културизъм / Иван Неделчев, Михаил Георгиев, Д. Фенерова. // Спорт, стрес . Спорт, стрес ,адаптация : Извънр.бр.,2010 : Ч.2 : Пети междунар.науч.конгрес / Ред. Станка Виденова. - София : Бинс, 2010, с.357.

8. Неделчев И.,Личностни особености на спортисти, занимаващи се с културизъм / Иван Неделчев. // Изследвания на магистри по спортна психология / Ред. Михаил Георгиев. - София: НСА ПРЕС, 2010, с.5.

9. Неделчев И., Ценности и ценностна система на културисти:Научна конференция“ЛИЧНОСТ,МОТИВАЦИЯ,СПОРТ.НСА,29.11.2013

10. Неделчев И, Удовлетвореност и субективна оценка на ползите от занимание с културизъм и фитнес, Научна конференция “ЛИЧНОСТ,МОТИВАЦИЯ,СПОРТ.НСА,29.11.2013

11. Неделчев И.,Георгиев,М Особености в мотивационните ориентации на културисти и фитнес любители, Научна конференция "Научна интеграция чрез системата на спорта", НСА, 25.04.2014

12. Неделчев И.,Георгиев,М.,Детерминиращи фактори на амотивацията при културисти, Научна конференция "Научна интеграция чрез системата на спорта", НСА, 25.04.2014

13. Nedelchev I., Interpersonal characteristics, sportsmanship orientation, and subjective evaluation of the significance of body building, FIS Communicatios 2014 in Physical Education, sport and recreation, ISBN 978‐86‐87249‐58‐5, Nis, October 17-18 2014

14. Nedelchev I., Satisfaction and subjective importance of practicing bodybuilding and fitness, ISBN 978‐86‐87249‐58‐5, FIS Communicatios 2014 in Physical Education, sport and recreation, Nis, October 17-18 2014

15. Неделчев И., Михова П., Спортът като средство за терапия на деца с комуникативни нарушения и поведенчески разстройства, Просидинги „КОМУНИКАТИВНИ И ЕМОЦИОНАЛНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ“, 12-14 Декември 2015, научна редакция: В.Боянова, М.Станкова, Ж.Винарова, техническо оформление: П.Михова, ISBN 978-954-535-863-0, НБУ, София, 2015

16. Михова П., И. Неделчев, Модели на спортна рехабилитация за деца с отклонения ваутистичния спектър, Просидинги „КОМУНИКАТИВНИ И ЕМОЦИОНАЛНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ“, 12-14 Декември 2015, научна редакция: В.Боянова, М.Станкова, Ж.Винарова, техническо оформление: П.Михова, ISBN 978-954-535-863-0, НБУ, София, 2015

 

 
Курсът е с продължителност 12 часа, и ще се проведе при сформирана група от 7 човека на посочените дати:
 
 
14.10.2023г. от 08.00 до 12.50ч. - 6 уч.ч /онлайн/
 
15.10.2023г. от 08.00 до 12.50ч. - 6 уч.ч /онлайн/
 
 
 
Учебна такса: 150 лв.

 
 

ЗАПИСВАНЕ:

 

 1. Свалете бланка от ТУК
 2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
 3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

Краен срок за записване : 29.09.2023 г.

 

Курсът ще се проведе при сформирана група от 7 човека.

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg