facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Работа с деца с дезадаптивно и неприемливо поведение в класната стая

welcome-4737158-640_1050x399_crop_478b24840a

Този курс е подходящ за учители в детски градини и училища.

 

Целта на курса е да запознае курсистите с:

 

Основни разбирания за децата с емоционални и поведенчески разстройства

 

 • Дефиниране на емоционалните и поведенчески затруднения .  
 • Как и защо тези затруднения представляват заплаха за физическата безопасност на детето и/или околните и възпрепятстват пълноценното му развитие и социално включване?
 • Общи характеристики на децата с емоционални и поведенчески затруднения.
 • Каква е разликата между формата и функцията на дезадаптивното поведение .
 • Какви са формите и функциите на предизвикателното поведение.
 • Факторите, опосредстващи възникването на емоционални и поведенчески затруднения
 • Особености на емоционалните и поведенчески затруднения в различните възрасти.

 

Подходът”Позитивна поведенческа подкрепа” в класната стая :

 

 • Същност и принципи на подхода
 • Трудности при работата с родителите при деца с дезадаптивно поведение
 • Логика на възникване и поддържане на предизвикателното поведение. Събития и фактори от средата.
 • План и формат на плана за подкрепа на детето.
 • Подкрепящи позитивни  педагогически стратегии .

 

Практическата част на обучението ще дава възможност на курсистите да:

 

 • Разработят план за позитивна подкрепа към децата с дезадаптивно поведение.

 

 

Успешно завършилите курса:

 

1) знаят:

 • Характеристиките на емоционалните  и поведенчески затруднения .  
 • Кои поведенчески затруднения представляват заплаха за детето и средата му / родители, педагози, роднини, връстници и др.
 • Как се разпознават са формите и функциите на предизвикателното поведение и ще могат да анализират това поведение.
 • Факторите, опосредстващи възникването на емоционални и поведенчески затруднения и спецификата им в различните възрасти.
 • Как се прилага подхода „Позитивна поведенческа подкрепа”
 • Кои са поведенческите стратегии , които да прилагат в груповата работа с деца с дезадаптивно поведение.

 

2) могат:

 • Да направят ефективен план за прилагане на подхода „Позитивна поведенческа намеса”
 • Да работят като част от екип ,прилагащ подхода.

 

 

ЛекторРенета Венева - психолог, Монтесори терапевт.

 

Курсът  ще се проведе при сформирана група от 15 човека на посочените дати:
 
 
30.03.2024г. - 8 уч.ч - присъствено в гр. Пловдив
 
31.03.2024г. - 8 уч.ч - самоподготовка /разработване на самостоятелна работа по тема зададена от лектора/
 
 
Учебна такса: 120 лв.

Краен срок за записване: 25.03.2024г.

 

ЗАПИСВАНЕ:

 

 1. Свалете бланка от ТУК
 2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
 3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

Успешно завършилите курса получават удостоверение с 1 квалификационен кредит за завършеното обучение от Нов български университет.

Забележка: Квалификационни кредити се присъждат само на курсисти с педагогическо образование и работещи в системата на образованието.

 

 

За доп. информация и записване:

Тел.: 0878 125 263

E-mails: uppo@nbu.bg