facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Организация на приобщаващото образование в образователните институции

img-4270_1050x399_crop_478b24840a

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ЗА УЧИТЕЛИ "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ"

 

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: Очаквайте скоро

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 

Настоящият курс си поставя за цел да запознае курсистите с философията по приобщаващо образование в общообразователните училища и детски градини.

 

В рамките на обучението се придобиват основни компетенции за различни модели на приобщаващо образование, както и основните професионални профили на специалистите предоставящи обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.

 

Разглеждат се и основни инструменти, като план за подкрепа и индивидуални учебни програми според различните специални образователни потребности.

 

Лектор: д-р Калоян Дамянов, директор на РЦПППО-София град

 

Курсът с продължителност 16 часа, равняващи се на 1 квалификационeн кредит.

 

Учебна такса: 92 лв.

 

Успешно завършилите курса получават Сертификат за завършеното обучение и 1 квалификационeн кредит от Нов български университет.

 

 

За допълнителна информация и записване:

Център за развитие на педагогически специалисти (ЦРПС) към УППО

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.: 02/ 8110 380,  0884 026910

E-mail:  crps@nbu.bg