facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Теми на съпътстващите семинари

 

 

 

Семинар 1:  Социалният и политическият контекст в България (ще бъдат засегнати въпроси в областта на административното, данъчното и финансовото право, свързани с престоя на чужденци в България)

 

Семинар 2: Правна рамка в областта на предприемачеството и заетостта в България (условия, свързани с трудовото и осигурителното право)

 

Семинар 3: Тенденциите в развитието на пазара на труда в България

 

Семинар 4: Стратегии за кариера и предприемачество в България

 

 

Очаквайте обявяване на  дати за семинарите!

 

 

*Семинарите са с отворен достъп за всички желаещи.

 

За повече информация: dtoptchiyska@nbu.bg  ; vavramov@nbu.bg