facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Социални аспекти на боледуването - практика

soc-aspekti_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ 

 

Цели на курса

 

Курсът има за цел да оползотвори опита на студентите с практики на помагане – личен, професионален, изследователски.

Теми разглеждани в курса:

 

1

Социална история на болестта и боледуването – роли и институции

2

Болестта и боледуването като индивидуален проблем: задачи на помагащия специалист

3

Болестта като семеен проблем: задачи на помагащия специалист

4

Болестта като комунален проблем: задачи на помагащия специалист

5

Болестта като публично-здравен проблем: задачи на помагащия специалист в ролята на здравен консултант

6

Ролеви анализ на здравния консултант

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1) знаят:

 • Основните принципи на боледуването като култура, като социален конструкт, като контекст от обществени и лични  отношения

2) могат:

 • Да правят анализ на социалната страна на боледуването на основата на отделен казус
 • Да прилагат този анализ към собствената си професионална роля

Лектор: доц. д-р Румен Петров  

 

Образование:

 • Средно: 9 ФЕГ, гр. София (1979 – 1984 г.)
 • Висше: ВМИ, гр. София (1987 – 1993 г. )
 • Специализация: Катедра по психиатрия, МУ – София (1994 – 1998 г.), Специалност – психиатрия.
 • Докторантура: Университет на Западна Англия, гр. Бристол, Великобритания, Център за Психосоциални изследвания. (2002 - 2011)

Тема: „Collaboration and ulnerability: A Psycho-Social Study of the Emerging Concept of Community Development: A Bulgarian case”.

Научни ръководители: проф. Пол Хогет, д-р Кристофър Милър.

 

Дипломи:

 • “Психодрама-терапевт”. Защитена в гостуваща обучителна програма на   Психодрама Институт в гр. Юберлинген, Германия (1992 – 1997 г.) директор:

       д-р Грете Лойтц

 • Специалност „Психиатрия” (1998), Катедра по психиатрия, София.

 

Месторабота и длъжност

 • 1993-1998, Университетска болница „Александровска”, Секция по социална психиатрия с диспансер, психиатър-ординатор, административен асистент на Ръководителя на Катедрата.
 • 1998-2000, Дневен център за психосоциална рехабилитация „Винсент Ван Гог”, София – психиатър-консултант.
 • 1993 – 1998, хоноруван преподавател, секретар на департамент „Поведенчески науки”, НБУ
 • 1998 – 2014, асистент по групови отношения, БИОХ, НБУ
 • 2014 – 2021, главен асистент, департамент „Здравеопазване и социална работа“, НБУ
 • 2021 – доцент по социална работа, департамент „Здравеопазване и социална работа“, НБУ

 

 

Преподавателски опит:

 

Бургарски Свободен университет (1994-1998)

 • „Посредничество при конфликти”
 • „Психодинамични теории”
 • „Терапевтично поведение”

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски” (1995)

 • „Медицинска психология” (практически упр.)

 

Медицински университет, София (1992-1994)

 • „Медицинска психология” (практически упр.)

 

Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” (2010-)

 • „Човешки отношения”

 

НБУ (1993-)

 • „Посредничество при конфликти”,
 • „Конфликти в медицинската практика“,
 • „Университетът, обучението и участниците в него”,
 • „Психодинамични теории”,
 • Тренинг „Терапевтично поведение”,
 • „Отношения между хората”,
 • Група за собствен опит,
 • „Клинична практика – програми и процедури”,
 • „Супервизия на клинична работа на студенти по клинична социална работа”
 • „Увод в социалната работа за социолози”
 • „Личност, група, комуникация”
 • „Социална работа за социолози“,
 • „Управление на групи и екипи”,
 • „Групова динамика и обучителни процеси”
 • „Жизнен цикъл на човека”,
 • „Съдебна психиатрия за юристи“,
 • „Психопатология и комуникативни нарушения“,
 • „Невробиологични основи на човешкото поведение“,
 • „Умствено изоставане“,
 • „Човешкото здраве“,
 • „Отношения между хората – власт, справедливост и социална отговорност“
 • „Анатомия и физиология на нервната система“
 • „Водене на случай в социалната работа“
 • „Театър и социална работа“
 • „Групи и групова динамика в киното“
 • „Жизнен цикъл на човека в киното“
 • „Психодинамични теории за групите и организациите“

 

Участие в проекти

 

Период

Организации / местонахождение

Проект

 

1989-1990

Министерски Съвет на НРБ – „Дългосрочна програма за ком-плексното

изследване на човека  и неговия   мозък с оглед повишаване на интелектуалните възможности на личността и разгръщане нанейните творчески сили”, Институт „Антропос”, Гърция.

Интензивен уводен курс (150 часа) в принципите на психотерапевтичната работа.

1992–1996

Център за изследване на демокрацията, София; Сдружение за реформи в образованието „Инициатива 127” София

Център за междуетническа инициатива, София

 

 „Посредничество при конфликти в училище.”

1996-1997

Фондация „Отворено Общество”, София; Департамент „Поведенчески науки”, НБУ

 

Създаване на социална служба в ромскаата общност на кв. „Столипиново”, Пловдив

1993-1994

Департамент „Поведенчески науки”,

НБУ

 

Конференция PARADOR-2

1995-2000

Нов Български Университет; Департамент „Поведенчески науки”

 

 

6 конференции по групови отношения

1996–1997

Фондация „Отворено Общество”, София

 

“Социална служба в етнически смесен район - Асеновград”, консултант

1996–1998

Софийско Дружество за психично Здраве

І, ІІ, ІІІ Национален Събор за психично здраве

1998

Център за независим живот, София

Подготовка и провеждане на конференция „Психосоциална рехабилитация на физически увредени хора”.

1998–2000

МАТРА, Холандия; Женевска Инициатива за реформа в Психиатрията (ЖИП)

 

Създаване на Дневен Център за Психосоциална Рехаблилитация, София

 

1998–2002

Световна Здравна Организация, Женева

„Юноши – психичноздравни доброволци в общността”, София, район „Връбница”.

 

2000–2001

Институт „Отворено Общество”, Ню Йорк

 

Създаване на групов дом за хронично психично болни хора, София.

2003

Министерство на труда и социалната политика Динамика Консулт, София

 

Групова самооценка на участниците проект SMAEP (проект за създаване на алтернативна заетост в районите със закрита стоманодобивна и минна промишленост)

2003

Институт „Отворено Общество”, София

 

Мисия за оценката на резултатите и организационното развитие на 6 проекта за психичноздравни услуги в общността.  

2004

Швейцарска Агенция за Развитие

„Динамика Консулт”, София

 

Организационно развитие и изграждане на организационен капацитет в мрежа от производители на органична замеделска продукция в района на гр. Пловдив.

2005

ЖИП; Фондация за човешки отношения

Психиатрична болница в гр. Екатеринбург, Русия.

Обучение в умания за работа с хронично психичноболни хора в общността.

2005-2006

ПРООН; Министерство на Земезделието и горите ; „Динамика Консулт”, София

 

Организационно развитие и изграждане на организационен капацитет в организации за местни предприемачески инициативи в 11 изостанали селски района в България. 

2004-2005

Министерство на Вътрешните Работи; Институт „Отворено Общество”, София; „Динамика Консулт”, София

 

Оценка на дейността на проекта „Полиция в близост до общността”.

2000

HESP, Будапеща, Унгария; НБУ

Проект „Организационно развитие на НБУ”

2006

Група за Изследване на психичноздравните служби в Европа, Манхайм, Германия 

Изследователски проект „Лечение на психичноразстроени затворници в Европейските затвори”

2005-2007

Център за Градски Изследавния,

Университет на Западна Англия,

Бристол, Великобритания 

 

Изследователски проект, финансиран от Британския Съвет за икономически и социални изследвания „Неправителствените актьори в новите пространства за публични политики: управление на напреженията. Англия, България,  Никарагуа, Уелс”

2004-2007

Нов Български Университет

Български Институт за Отношения между Хората; МАТРА, Холандия

Пакт за стабилност на Балканите

 

Създаване и пприлагане на обучителни програми по психосоциална рехабилитация и психиатрично сестринство в ЮЗУ, Благоевград, медицински колеж Благоевград.

2009-2012

Фондация за Човешки отношения, София

Организационно развитие на ФЧО

 

2010

Фондация за Човешки отношения

Столична община

„Работа по случай в медицинската и социалната работа”

2008-2009

Програма ФАР; НБУ, Департамент „Икономика и бизнес адменистрация” и БИОХ; Фирма ДИКОН и Българска Бизнес Мрежа

Разработване и внедряване на програма за студенски бизнес-стаж „Академия ББМ”

2009-2010

Програма ФАР; НБУ, Департамент „Икономика и бизнес администрация” и БИОХ; Фирма ДИКОН и Българска Бизнес Мрежа

Разработване, подбор на кандидати и внедряване на Център за обучение и преквалификация на безработни хора.

2010

Програма ФАР

НБУ, Департамент „Психология”

Училищен стаж за студенти по психология. (Супервизия в група).

2010- 2012

БИОХ, НБУ

Студентски консулативен център, създаване, организационно развитие.

2013-2018

Съюз на съдиите в България, Общество „Правосъдие и помирение”

Въвеждане на ценностите и практиките на възстановителното правосъдие в България

2015-2017

Център за независим живот, София

Проект „Анализ на политиките за хората с увреждания в България“

Проект „Трансформиране на защитено жилище от институционална услуга към среда за развитие в гр. Луковит“

Проект „Интегриране на Хартата на ООН за правата на хората с увреждания в курикулума на програмите по право, социология, икономика и социална работа в НБУ“ 

Проект „Уеб базирано обучение в предприемачески умения на хора с увреждания.“

Проект “Implementation of the UN Convention on Rights of Disabled Persons – a common cause”, Poland.

2015

Българското общество на хуманитарните издатели,

Посолството на САЩ и вестник „Стършел”

Фондация „Фотофабрика“

ПРОЕКТ „Непотребни истории от вчерашния ден“

БЪЛГАРСКО ДОКУМЕНТАЛНО КИНО НА ПРАГА НА ПРОМЕНИТЕ

Проект „Непознатият друг“  

 

2016-2018

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ

Програма ЕРАЗЪМ+

Проект „Improving the protection and wellbeing of children in Europe: enhancing the curriculum“.

 

2016 -

Сдружение за човешки права „Маргиналия“

Проект „Социалната травма – покана за интердисциплинарна солидарност“

2017-2019

Гьоте Институт, София

Гьоте Институт, Мюнхен

Проект „Отключени гласове“

Freiraum project – трансевропейски граждански диалози

2018-2019

University of Tampere, Finland

"Historical Trauma Studies: Nordic, Baltic and European Perspectives".

2018-2021

Министерство на правосъдието на провинция Бремен,  Германия. Програма ЕРАЗЪМ +

AWARE project – психично-здравни потребности на бивши затворници

2020-2021

 

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ

ДИ-3: изследване на политиката на деинституционализацията на грижите за деца в България

2020-2022

Гьоте Институт, Киото и Агенция за управление на проекти към Университета на Киото

Kamogawa talks – разговори между науката и изкуствата във време на Ковид

2021

Legal Art Centre Sofia и НБУ

Проект „Една българка говори“

 

 

Членства

 

Международна Асоциация по Групова Терапия (IAGP)

Организация за промоция на разбирането в обществото (OPUS, London)

Българска Асоциация по Психотерапия

Българска Психиатрична Асоциация

Европейски форум по възстановяващо правосъдие

Общество „Правосъдие и помирение”, член на УС

Съвет по възстановително правосъдие към МП (2014-2016 г.)

Сдружение за човешки права“Маргиналия“

Член на редколегията (associate editor) на списание Voluntaristics Review, Brill. ISSN: 2405-4933

 

  

Курсът е с продължителност 12 часа, и ще се проведе при сформирана група от 7 човека на посочените дати:
 
 
16.03.2024г. от 08.00 до 12.50ч. - 6 уч.ч /онлайн/
 
17.03.2024г. от 08.00 до 12.50ч. - 6 уч.ч /онлайн/
 
 
 
Учебна такса: 150 лв.
 

Краен срок за записване: 06.03.2024 г.
 

ЗАПИСВАНЕ:

 

 1. Свалете бланка от ТУК
 2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
 3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg