facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Основи на психофармакологията (за мед. специалисти)

hand-g8b96e250e-640_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ 

 

Цели на курса

 

Ще бъдат представени основните групи лекарства с ефект мърху ЦНС с класификация и наименования и фокус върху психотропните вещества. Ще бъдат обхванати особености в структурата на лекарствата, пътища на въвеждане, дозировка, видове лекарствен ефект и механизми на действие на лекарствените вещества. Ще се коментират основните ефекти на психотропните лекарства и нежеланите им реакции. Ще се обърне внимание на нови направления в разработването на лекарства и бъдещи насоки в развитието на невро- и психо-фармакологията.

 

Теми разглеждани в курса:

 

1

Централна нервна система – структура и функция. Видове медиатори и рецептори. Основни принципи на невро- и психо-фармакологията

2

Седативни, сънотворни, анксиолитици.

3

Антидепресанти. Антипсихотици. Антиепилептици.

4

Лекарства за лечение на невродегенеративни заболявания и болка с произход ЦНС.

5

Фармакологични подходи за повлияване на зависимости и при стресови реакции

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Успешно завършилите курса студенти/курсисти:

 

1) знаят:

  • Диференцират традиционни и атипични антипсихотици, използвани за лечение на психози и контрол на настроението
  • Различия между основните класове антидепресанти
  • Уникалните психофармакологични механизми на действие на основните класове лекарства, използвани в тази сфера на медицината
  • Подходи за овладяване на зависимости

2) могат:

  • Да оценят нежеланите лекарствени реакции/предозиране/пристрастяване при пациенти на терапия с лекарства от някои от коментираните групи.

 

ЛекторДоц. д-р Любина Тодорова 
 
 
 
 
Курсът е с продължителност 12 часа, и ще се проведе при сформирана група от 7 човека на посочените дати:
 
 
16.04.2022г. от 08.00 до 12.50ч. - 6 уч.ч /онлайн/
 
17.04.2022г. от 08.00 до 12.50ч. - 6 уч.ч /онлайн/
 
 
 
Учебна такса: 120 лв.

 

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 208

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg