facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

НЕФОРМАЛНО ЛИДЕРСТВО

209240194-2381696001960879-8618109921507502890-n_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ОТ СРЕДАТА НА НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА

 

Курсът ще се проведе на 13 и 14 ноември 2021 г. (събота и неделя)

Краен срок за записване: 5 ноември 2021 г. (петък)

 

Курсът "Неформално лидерство" е насочен към широк кръг хора без значение от техните знания, умения и компетенции, желаещи да придобият знания и умения в сферата на Неформалното лидерство. 
 
В този своеобразен двудневен семинар ще разгледаме теми, свързани с неформалното лидерство, вкл.:
 • лидерството, като средство и начин за постигане на поставени цели и резултати, независимо от конкретна област и дейности;
 • използване на неформалното лидерство при изграждане и управление на екипи;
 • неформалното лидерство, като инструмент в некорпоративни структури и в нетрадиционни бизнес модели;
 • ръководене на доброволен принцип (личен пример, професионализъм, специални умения);
 • методи и похвати при използване на Неформалното лидерство;
 • техники за привличане и въвеждане в система и действия, свързани с Неформалното лидерство;
 • изграждане и подкрепа на неформални лидери;
 • лидерство в образованието;
 • приложение и реализация на придобитите знания и умения на практика;
 • провеждане на ролеви игри за участниците в курса.
 
Цели на курса:
 • запознаване с Неформалното лидерство;
 • изграждане на полезни лидерски умения, приложими в сферите на работа, професионално и личностно развитие;
 • знания и добри практики за използване на лидерските умения за справяне с работното ежедневие, лични, работни, екипни, дългосрочни и други задачи и предизвикателства;
 • изграждане на устойчивост и постоянство в професионалните взаимоотношения;
 • овладяване на системата на работа и функциониране на лидерството, като начин за справяне с различни ситуации;
 • личностно израстване и развитие;
 • практически казуси.
 
В края на курса, участниците в него ще:
 • Могат да използват придобитите знания и умения във всички сфери на професионалното си развитие и кариерно израстване.
 • Имат умения за изграждане и упраление на собствени екипи и организации.
 • Могат да обучават и развиват други хора в съответната сфера.
 • Разширят знанията си в сферата на реалното лидерство и управление на екипи и хора.
 • Бъдат компетентни да реализират лични бизнес цели.
 • Знаят как да постъпват при конкретно създали се ситуации по пътя им към личностно израстване.
 • Придобият знания в нова и иновативна сфера, като бизнес формула за създаване на успешен бизнес и кариера.

 

Лектор: Ангел Ранчински е обучител и активен лектор в сферата на финансови и други услуги и продукти, изграждане на екипи и ръководене чрез личен пример и професионализъм, др.; юрист; организатор на редица студентски, спортни и други мероприятия и инициативи.
 
Курсът е с продължителност 15 часа.
 
Учебна такса: 120 лв.
Преференциална такса за студенти и за алумни (бивши студенти) на НБУ -  100 лв
 

Курсът ще се проведе на 13 и 14 ноември 2021 г. (събота и неделя)

 

 

За доп. информация и записване:

Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)

Нов български университет

Корпус 2, Офис 208
ул. "Монтевидео" 21
гр. София

Тел.: 02/ 8110 110 (опция 6)
E-mail: uppo@nbu.bg