facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Основи на екологичното строителство

eco-storitelstvo_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ

 

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

 

„Основи на екологичното строителство (теория и практики с природни строителни материали)“ ще ви запознае с фундаменталното значение на съвременното екологичното строителство. Курсът предвижда овладяване на основополагащи познания за екологичното строителство и прилагане на практика на получените нови знания. Поставените цели са:

 • Разбиране фундаменталното значение на съвременното екологичното строителство
 • Придобиване на основополагащи знания в основните направления на строителната гео-биология
 • Придобиване на теоретични знания за основните параметри на природните строителни материали
 • Изучаване на основните проблеми нарушаващи екологичния микро климат в помещенията
 • Изучаване на основните способи и техники за възстановяването или създаването на екологичен микро климат в помещенията
 • Затвърждаване на натрупаната информация чрез примери от практиката и технически задачи
 • Натрупване на практичен опит свързан с използването на екологични строителни материали (глина, слама, коноп, вълна, дърво и т.н)

 

Успешно завършилите курсисти:

 

1) знаят:

 • проблемите на съвременното строителство и имат знания за базов анализ на реални обекти.

2) могат:

 • да обосноват преимуществата и съпоставят базови решения с екологични строителни материали за преодоляване на съществуващи строителни и интериорни проблемил

 

Теми, разглеждани в курса:

 

Ден 1

1. Основи на екологичното строителсто.

2. Основни фактори влияещи на човека и заобикалящата го среда.

3. Архитектура и основи на строителната химия.

4. Практическо обучение / Примери от практиката – работа с естествени материали.

 

Ден 2

5. Видове екологични строителни материали и тяхното приложение.

6. Поглед в бъдещето на архитектурата и строителните материали.

7. Практическо обучение / Примери от практиката – работа с естествени материали.

8. Финален тест (по желание).

 

!!! Практическите занимания ще се провеждат на открито!!!

 

 

Дата: 28 и 29 септември 2024 г. от 10:00 до 16:00.

Такса: 250 лв./ 180 лв. за студенти от всички ВУЗ

 

Курсът ще се проведе при сформирана група от минимум 7 човека.

Краен срок за записване: 15 септември 2024 г.

                                           

 

ЗАПИСВАНЕ:

 

 1. Свалете бланка от ТУК.
 2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
 3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

 

Лектор: Добромир Машев

 

 

 

Добромир Машев е международен лектор по естествени строителни материали с дългогодишен опит и множество квалификации. Минералог и специалист по сухи строителни смеси, предприемач в областа на екологичното строителство.

 

 

 

 

За доп. информация и записване:

Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg