facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Работа с конвенционален PCR с електрофоретично чекиране и Nanodrop на получените ампликони

pcr_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ 

 

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

     

Курсът е практическо обучение и включва работа с конвенционален PCR, приготвяне на мастър микс стерилно в ламинар бокс, правилно пипетиране на пробите и правилно зареждане и пускане на апарата. PCR-ният продукт се проверява на гел-електрофореза, като за целта предварително се приготвя агарозен гел. Гелът се оцветява и бендовете се наблюдават на трансилюминатор. Концентрацията на продукта се измерва на Nanodrop. По време на обучението курсистите ще усвоят основни правила за стерилни умения и безопасна работа в микробиологична лаборатория. Ще усвоят специфични знания и умения за: прецизно пипетиране на ДНК и реактиви, разливане на агарозен гел и оцветяването му, пипетиране в агарозен гел. Ще усвоят работа с ламинар бокс, конвенционален PCR, гел-електрофореза, Nanodrop, трансилюминатор.

 

 

Теми разглеждани в курса:

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

№ на занятие

Заглавие на тема

Форма на преподаване

Брой часове

аудиторни

Брой часове сам. раб.

1

Приготвяне на мастър микс и подготвяне на пробите за PCR-на реакция

присъствено

1

1

2

Пускане на конвенционален PCR

присъствено

4

4

3

Приготвяне и разливане на агарозен гел

присъствено

1

1

4

Пускане на гел-електрофореза на PCR-ния продукт

присъствено

2

2

5

Оцветяване на бендовете

присъствено

1

1

6

Наблюдаване на бендовете на трансилюминатор

присъствено

1

1

                                                            Общо часове:

10

10

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Успешно завършилите курса:

1) знаят:

как да работят стерилно

 

2) могат:

да пипетират правилно; 

да ползват различна апаратура като конвенционален PCR, електрофореза, ламинар бокс, Nanodrop;

 

 

Лектори: 

доц. д-р Галина Сачанска и Славена Давидова 

 

Образование:

1994 - Магистър „Биохимия и микробиология”  - СУ „Св. Климент Охридски”

Специализация „Клинична химия”; Втора специалност  „Педагогика - биология и химия”

Месторабота:

1995 – 2008 - Институт по Молекулярна биология- БАН

Биолог-специалист, докторант, доктор, научен сътрудник

Тема на дисерстационния труд „Биоиндикаторна и биотрансформационна  активност на микроорганизми в замърсени с ксенобиотици почви и води”.   Институт по Молекулярна биология – БАН и Научно-изследователския център „Helmholz“ HFZD, Дрезден.

2008-понастоящем  - Нов Български университет

Доцент по Биологически науки - 2012

Р-л деп.”Медикобиологични науки”, Директор УПИЗ „Учебно-научна лаборатория по Биология”, Член на Академичния съвет 2012-досега, Член на Факултетния съвет на ФДЕНОи МФ. Директор на Програмен съвет “Биологични науки“, Р-л деп. Природни наауки: от 2020 - в момента. 

Специализации:

2009 – Спечелена персоналана стипендия към DAAD, Бон, Германия за специализация в Научно-изследователски център „Helmholz”- Дрезден-Росендорф, Дрезден, Германия.

пециализация в Центъра по Биоинженерство, Тулуза-ЮНЕСКО.

Над 10 специализации (1995-2009) в Научно-изследователски център „Helmholz“ HFZD Дрезден-Росендорф, Дрезден, Германия.

Национални и международни проекти: към ФНИ, SMWK-Дрезден, Германия, Немското министрество за наука и oбразование (BMBF), НАТО.

Член на Editorial Board на 2 микробиологични научни списания

Член на Борда на Българското Микробиологично дружество (СУБ)

Член на Election Committee, Федерация на Европейските микробиологични дружества (FEMS):  2017-2019.

Делегат за България във FEMS:  2019 -  в момента.

Научна експертиза: Микробиология на околната среда (води, почви, въздух), Биодеградция на ксенобиотици, Микробиология на храните, Пробиотици, Нови антимикробни вещества.

 

Над 60 публикации, 130 цитирания в Scopus, над 20 цитирания в книги на  англоезични издателства за научна литература.

 

Славена Давидова е със завършено висше образование бакалавърска степен по Генетика от Swansea University, Суонзи, Уелс (2016-2019), бакалавърска степен по Обща и приложна Биология от Нов български университет, София, България (2019-2021) и магистърска степен по Човешка микробиология от същата институция. Тя е лаборант в Нов български университет (май 2023 г. - до момента) и в „САГБАЛ д-р Щерев” (април 2022 г. - до момента), първата ин-витро болница в България. В момента е кандидат докторант в УПИЗ „ Учебно - научна лаборатория по Биология - МФ“ към Департамент природни науки, НБУ. Нейният опит е в областта на общата и молекулярната микробиология; човешка и бактериална ДНК екстракция; PCR (в реално време и конвенционален) на гени за тромбофилия, делеции на Y хромозома и кистозна фиброза; гел електрофореза и цитогенетично кариотипиране на човешки хромозоми. Посещавала е и е представяла научни резултати на конгреси и конференции, като последното й участие е на конференцията на Европейското дружество по човешка генетика в Глазгоу, 2023 г. Има две публикувани статии в международни научни списания. Славена притежава ниво C1 Advanced English - IELTS и периодът й на обучение в Swansea University й помогна да достигне говорим английски на ниво роден език.

 

Курсът е с продължителност 10 часа, и ще се проведе при сформирана група от 7 човека на посочените дати:
 
 
 
 
18.06.2024г. от 09.00 до 17.00 ч. 
 
19.06.2024 г. от 09.00 до 11.00 ч.
 
 
Учебна такса: 190 лв.

 

 

Краен срок за записване: 12.06.2024 г.
 

ЗАПИСВАНЕ:

 

  1. Свалете бланка от ТУК
  2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
  3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg