facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Принципи и практики на аджайл управлението

agile_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ 

 

Анотация и цели на курса

 

Обучението е предназначено за всички, които искат да разберат и приложат принципите на аджайл управление в своята организация и да станат катализатори за промяна и иновации.

Обучението разглежда ключовите принципи и практики, които водят до организационна гъвкавост и успешно реагиране на променящата се бизнес среда. Обучението предоставя инструменти и познания за подобряване на организационната гъвкавост чрез комплексни адаптивни системи, ефективно разбиране на клиентските нужди и оптимизация на бизнес процесите. То акцентира върху лидерство, екипна работа и културните аспекти на промяна, които са ключови за успешното прилагане на аджайл принципите във всяка организация.

Обучението съчетава теория, практика и обмен на опит, предоставяйки на участниците необходимите знания и умения за успешна интеграция на аджайл подходи в техните професионални дейности.

 

Цели:

 

 • Да се разберат основните принципи и ценности на аджайл методологиите.
 • Да се усвоят методи и техники за планиране и управление на проекти в аджайл рамките.
 • Да се придобият умения за създаване на функционални и устойчиви екипи в контекста на аджайл работен процес.
 • Да се развият умения за комуникация, сътрудничество и решаване на конфликти в аджайл екипи.
 • Да се приложат практически аджайл инструменти и техники при реални бизнес сценарии.

 

 

Теми разглеждани в курса:

 

 
 • Организационна гъвкавост – основни принципи на аджайл, способност за адаптиране и иновации.
 • Фокус върху нуждите на клиента – разбиране, стойност, потребителско преживяване, продукти, иновации.
 • Процеси и начин на работа – Кайзен, Скръм, Лийн, Канбан, визуализация.
 • Лидерство – ролята на аджайл лидера, трансформационно и служещо лидерство.
 • Екипна работа – овластяване, самоуправление, организационен дизайн, развитие на компетенции.
 • Планиране – емпиричен начин на работа, хипотези и валидиране, експерименти.
 • Целеполагане и измерване – ангажиране с цели, метрики и предизвикателства при измерване.
 • Организационна култура – комуникации, сътрудничество, непрекъснато подобрение, учеща организация.
 • Промяната – лидерът като агент и катализатор, мотивация за промяна и справяне със съпротиви.

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Придобити умения

 • Ефективност в използването на аджайл принципи за управление на проекти и задачи.
 • Способност за адаптация на екипните процеси към динамичните изисквания на проекта.
 • Умения за фасилитиране на аджайл срещи и събития, като стендъп митинги, спринт ревюта и планиране на спринтове.
 • Комуникационни умения за постигане на ефективно взаимодействие със заинтересованите страни в процеса.
 • Разработка на стратегии за непрекъснато усъвършенстване и оптимизация на работния процес в контекста на аджайл управлението.

 

 

Лектори: д-р Александър Пожарлиев, Младен Томов

 

 

 

 

Курсът е с продължителност 16 часа, и ще се проведе при сформирана група от 7 човека на посочените дати:
 
 
29.06.2024г. от 09.40 до 16.10ч. - 8 уч.ч /присъствено/
 
30.06.2024г. от 09.40 до 16.10ч - 8 уч.ч /присъствено/
 
 
 
Учебна такса500 лв.

 

 

Краен срок за записване: 21.06.2024 г.
 

ЗАПИСВАНЕ:

 

 1. Свалете бланка от ТУК
 2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
 3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg