facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Геоконсервацията – задължителна част от интегрирания подход за опазване на околната среда

belogradchik-2711435-1280_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ 

 

Цели на курса

 

Курсът запознава с геоконсервацията, нейната роля за опазването на околната среда и необходимостта практическата стойност на геоложките обекти да се замени с екологична.

 

По традиция, опазването на природата е фокусирано предимно върху опазването на живата природа чрез биоконсервация. Геоконсервацията цели опазването на неживата природа – геоложките видове, релефните форми, почвите и водите, които в много аспекти са толкова уязвими към разрушаване и изчезване, колкото и биологичните видове. Геоконсервацията е основа за биоконсервацията, тъй като георазнообразието предоставя разнообразна и специфична околна среда, която пряко влияе върху биоразнообразието – нарушенията на релефните форми, почвите и водите се отразява неблагоприятно върху биологичните видове и съобществата, живеещи в тях. Доказано е, че геоконсервацията допринася за справянето със загубата на биологични видове и запазване целостта на екосистемите, т. е. биоразнообразието пряко зависи от георазнообразието, а успешното опазване на околната среда изисква интегриране на био- с геоконсервацията.

 

Геоконсервацията не се фокусира единствено върху значението на неживата природа върху опазването на биологичните видове, а има и собствени ценности. Геоконсервацията разглежда геологията не като наука, която се занимава с изземването на природните ресурси за нуждите на човечеството, а като наука, спомагаща за естетическото възприемане на неживата природа. Тя има за цел да промени потребителското отношение на човечеството към геоложките дадености на планетата и да го убеди в тяхната естетическа и научна стойност, изискваща да бъдат запазени за бъдещите поколения.

 

Теми разглеждани в курса:

 

  1.  

Геология за опазване на околната среда – ЮНЕСКО за опазване на георазнообразието (геоложките феномени) като част от световното природно наследство.

лекция

2

4

      2.

Геоложки феномени: планини, вулкански куполи, кратери, гейзери, термални извори, кални вулкани, лавови потоци, лавови покрови.

лекция

2

4

      3.

Геоложки феномени: каменни морета, каменни реки, скални гъби, земни пирамиди, пясъци, дюни, бархани, пясъчни кордони, еолични ребра, пустини

лекция

2

4

      4. 

Геоложки феномени: земни пирамиди, речни прагове, водопади, меандри, каньони, ждрела, делта, естуар

лекция

2

4

      5. 

Геоложки феномени: извори, скални мостове, свлачища, циркуси, ледникови долини, морени, езера, блата, лимани, провлак

лекция

2

4

      6. 

Геоложки феномени: пещери.

лекция

2

4

Общо часове

12

24

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1) знаят:

  • необходимостта от опазване на георазнообразието, начини на образуване и място на откриване на видовете геоложки феномени.

 

2) могат:

  • да познават геоложките феномени

 

Лектор: доц. д-р. Биляна Костова 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ОПИТ И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

2010 до сега - щатен преподавател в департамент „Природни науки“ от 2010 г., директор на УПИЗ „Лаборатория Геология“.

2005 до 2010 г. – главен асистент в Институт по минералогия и кристалография „Акад. И. Костов“ – БАН, лаборатория „Спектроскопия“.

1996 и 2000 г. - специалист геолог-геохимик в Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йо. Малиновски“ – БАН.

Участие в 5 научни проекта в областта на геоархеологията и в 7 научни проекта в областта на изследването на нови материали.

 

 

Курсът е с продължителност 12 часа, и ще се проведе при сформирана група от 5 човека на посочените дати:
 
 
17.06.2024г. от 11.20 до 14.30ч. - 4 уч.ч /присъствено/
 
18. 06.2024г. от 11.20 до 14.30ч - 4 уч.ч /присъствено/
 
19.06.2024 г. от 11.20 до 14.30ч - 4 уч. ч /присъствено/
 
 
 
 
Учебна такса: 120 лв.

 

 

Краен срок за записване: 10.06.2024 г.
 

ЗАПИСВАНЕ:

 

  1. Свалете бланка от ТУК
  2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
  3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg