facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Учебната презентация на английски език

prazi-eng_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ 

 

Цели на курса

 

Курсът цели да запознае курсистите с основните параметри на учебната презентация, подготвена и представена на английски език. Сред тях се открояват анализ и подбор на информация от достъпни източници, познания върху структурата, аргументация и примери, съдържание на слайдовете и умения за говорене пред публика. В курса се използват популярните формати на презентации TED и PechaKucha и се предоставя възможност на курсистите да подготвят,  представят и получат коментари върху представени от тях презентации

 

 

Теми разглеждани в курса:

 

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН (за аудиторен курс)

№ на занятие

Заглавие на тема

Форма на преподаване

Брой часове

аудиторни

Брой часове сам. раб.

 1.  

Форматите TED и PechaKucha; анализ и подбор на информация; структуриране, аргументи и примери; работа върху слайдове; умения за говорене пред публика

Презентация, работа по двойки; работа по групи

6

9

 1.  

Представяне на презентации

Работа в група

6

9

Общо часове

12

18

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Успешно завършилите курсисти: 

 

1)  знаят:

 

 • основните параметри на учебната презентация на английски език;
 • какви са очакванията към презентиращия;
 • особеностите на презентациите TED и PechaKucha.

 

2) могат:

 

 • подбират достъпни източници;
 • конкретизират аргументи и примери;
 • оформят ефективно слайдове.

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 

 • Alley, M. (2002). The Craft of Scientific Presentations: Critical Steps to Succeed and Critical Errors to Avoid, Springer
 • Berkun, S. (2011). Confessions of a Public Speaker, O'Reilly Media
 • Duarte, N. (2008). Slide:ology: The Art and Science of Creating Great Presentations, O'Reilly Media
 • Humes, J.C. (2002). Speak Like Churchill, Stand Like Lincoln: 21 Powerful Secrets of History's Greatest Speakers, Crown
 • Reynolds, G. (2011). Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and Delivery, Voices That Matter
 • Reynolds, G. (2011). The Naked Presenter: Delivering Powerful Presentations With or Without Slides, New Riders

 

Лектор: гл. ас. д-р Милка Хаджикотева

 

гл. ас. д-р Милка Хаджикотева завършва специалност „Англицистика и американистика“, факултет по класически и нови филологии, СУ “Св. Климент Охридски”. Защитава докторската си теза върху проблемите на преподаването и усвояването на метафорични изрази, експоненти на обобщени метафори в английския език. Преподава в курсове по общ и специализиран английски, както и в областта на превода и методиката на чуждоезиковото обучение. Основните й изследователски интереси са в областите методика на преподаването на чужд език, реторика, семиотика, писмен и устен превод. Специализира в университети във Великобритания, Унгария, Германия, САЩ И Исландия. Участва в национални и международни конференции и има публикации в издания в страната и чужбина. Нейни преводи в областите икономика, политика, философия и художествена литература са публикувани от издателството на НБУ, „Сиела“ и др. Член е на асоциацията на преподавателите по английски език в България. Гост-преподавател по Еразъм+ в университета в Мачерата, Италия (2017), Лийдс Бекет, Великобритания (2018) и Екс-Марсилия, Франция (2022).

 

 

Курсът е с продължителност 12 часа, и ще се проведе при сформирана група от 7 човека на посочените дати:
 
 
18.06.2024г. от 09.40 до 14.30 ч. - 6 уч.ч /присъствено/
 
22.06.2024г. от 09.40 до 14.30 ч. - 6 уч.ч /присъствено/
 
 
 
Учебна такса120 лв.

 

 

Краен срок за записване: 10.06.2024 г.
 
 

ЗАПИСВАНЕ:

 

 1. Свалете бланка от ТУК
 2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
 3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg