facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Митът за потопа и ранната археология на Западното Черноморие

mit_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ 

 

АНОТАЦИЯ НА КУРСА

 

Черно Море е един от най-интересните водни басейни в света, тъй като съдържа безценна информация за изучаването на човешкото минало. Безкислородната среда способства за отличното съхранение на потъналите кораби, а важното място на Черно море в търговията и културните контакти от най-ранна древност до наши дни е причината за много потънали кораби и селища, които се намират под днешното ниво на морето.

 

Археологията на Западното Черноморие попадна в центъра на вниманието на широката световна общественост през 1990те години, когато бе изказана хипотезата за връзката му с библейския мит за потопа. Според тази хипотеза, бързото покачване на нивото на морето, причинено от свързването му със Средиземноморието през Босфора, е довело до катастрофално заливане на селищата на крайбрежните обитатели. Това травматично събитие е намерило отражение в мита за всемирния потоп. 

Изхождайки от тази хипотеза, курсът разглежда данните за околната среда и промените на морето в миналото. Пътешествието ни продължава с преглед на археологията на Западното Черноморие през неолита, халколита и бронзовата епоха. Един от основните ни акценти е каменно-медната епоха, Варненският халколитен некропол и причините, които довеждат до изключителното икономическо и технологично развитие в Западното Черноморие през 5. хил. пр. Хр. Обсъждаме социалната структура на обществото през каменно-медната епоха и процесите, които стоят зад „най-ранното злато“ в Европа.

 

 

Теми разглеждани в курса:

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН (за аудиторен курс)

№ на занятие

Заглавие на тема

Форма на преподаване

Брой часове

аудиторни

Брой часове сам. раб.

 1.  

Митът за всемирният потоп

Лекция

2

 

 1.  

Хипотезата за връзката между мита за потопа и късната праистория на Черно море

Лекция

2

 

 1.  

Новокаменната епоха

Лекция в НАИМ

2

 

 1.  

Появата на металургията в Европа

Лекция

2

 

 1.  

Селища от каменно-медната епоха

Лекция

2

 

 1.  

Некрополът край Дуранкулак

Лекция в НИМ

2

 

 1.  

Варненският некропол - част 1

Лекция в НИМ

2

 

 1.  

Варненският некропол - част 2

Лекция

2

 

 1.  

Варна и морето и други причини за явлението „Варна“

Лекция

2

 

 1.  

Социална организация през каменно-медната епоха

Лекция

2

 

 1.  

Копапсът в края на каменно-медната епоха

Лекция

2

 

 1.  

Иновативното четвърто хилядолетие преди Христа

Лекция

2

 

 1.  

Ранната бронзова епоха - време на търговци и мореплаватели

Лекция

2

 

 1.  

Средната и късна бронзова епоха в Западното Черноморие

Лекция

2

 

 1.  

Обобщение и заключения

Лекция

2

 

Общо часове

30

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Добро познаване на късната праистория на Западното Черноморие, Варненския халколитен некропол. Добра обща култура за палеоклимата през последните десет хиляди години.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 

 • Anthony, D. W. et al. (eds.) The Lost World of Old Europe. The Danube Valley, 5000-3500 BC. Exhibition catalogue, Princeton and Oxford 2010
 • Athanassov, B., K. Dimitrov, D. Chernakov, R. Krauß, Hr. Popov, R. Schwab, Vl. Slavchev, E. Pernicka. A new look at the Late Bronze Age oxhide Ingots from the Eastern Balkans. In: J. Maran, R. Băjenaru, S-C Ailincăi, A-D. Popescu, Sv. Hansen (eds.), Objects, Ideas and Travelers. Contacts between the Balkans, the Aegean and Western Anatolia during the Bronze and Early Iron Age. Verlag Dr. Rudolf Habelt GMBH, Bonn 2020, Band 350, 299-356. 
 • Ivanova 2012: M. Ivanova, Perilous waters: early maritime trade along the western coast of the Black Sea (fifth mill. BC). Oxford Journal of Archaeology 31, 4, 339-365.
 • Yanko-Hombach et al. (eds) 2007 The Black Sea Flood Question: Changes in Coastline, Climate and Human Settlement. Springer

 

 

 

Лектори: 

гл. ас. д-р Богдан Атанасов

 

Богдан Атанасов е преподавател в департамент „Археология“ на НБУ и директор на Лабораторията по археометрия и експериментална археология в НБУ. Той учи археология в София, Атина и Хайделберг. Атанасов преподава курсове свързани с неолита, халколита, бронзова и ранната желязна епоха на Източните Балкани и Източното Средиземноморие. Освен това той преподава и тематични курсове като „Теории в археологията“, „Нови археологически музеи“, „Древни икономики“, „Античният свят“, „Археология на древните общества“.

От 2012 г. Атанасов е съръководител на археологическите разкопки на укрепеното селище от края на късната бронзова епоха (13.-11. в. пр. Хр.) край Бресто в землището на с. Баня община Разлог. Проучванията се извършват в партньорство с РИМ Благоевград, Лудвиг-Максимилианс Университет в Мюнхен и фондация „Балканско налседство“. През 2009-2012 г. Атанасов беше съръководител на археологически обходи в долината на р. Струма (заедно с РИМ Благоевград), а от 2022 г. датира сътрудничеството му с РИМ Сливен за археологически обходи в поречието на р. Тунджа в област Сливен.

Докторската дисертация на Атанасов е посветена на селището от 13.-12. в пр. Хр. край Дуранкулак и края на брнозовата епоха на Източните Балкани.
Атанасов е един от редакторите на сборника „Social Dimensions of Food in the Prehistoric Balkans“ публикуван от престижното издателство „Oxbow Books“. Той е и един от редакторите на публикувания от издателството на НБУ през 2020 г. сборник „Археология на Властта - интердисциплинарни диалози“, а също и автор на увода и статия за социалната организация през късната бронзова епоха на Източните Балкани.

Атанасов е изнасял научни лекции във Виена, Хайделберг, Льовен, Фондация „Вила-Вигони“ в Италия, Глазгоу, Римско-германската комисия във Франкфурт, а също и в университетите във Филаделфия, Брин Мор, Ан Арбор (Мичигански университет) и Итака (Корнел) в САЩ.

 

Курсът е с продължителност 30 часа, и ще се проведе при сформирана група от 7 човека на посочените дати:
 
 
08.07.2024г. от 09.40 до 14.30ч. - 6 уч.ч /присъствено/
 
09.07.2024г. от 09.40 до 14.30ч. - 6 уч.ч /присъствено/
 
10.07.2024г. от 09.40 до 14.30ч. - 6 уч.ч /присъствено/
 
11.07.2024г. от 09.40 до 14.30ч. - 6 уч.ч /присъствено/
 
12.07.2024г. от 09.40 до 14.30ч. - 6 уч.ч /присъствено/
 
 
Учебна такса250 лв.

 

 

Краен срок за записване: 24.06.2024 г.
 

ЗАПИСВАНЕ:

 

 1. Свалете бланка от ТУК
 2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
 3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg