facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Протеомика и масспектрометрия – методи и приложение

ТЕКУЩ ПРИЕМ 

 

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

     

Курсът “Протеомика и Масспектрометрия – методи и приложение” цели разширяване на познанията курсистите в областта на съвременни методи и техники, свързани с изследване на структурно-функционалните особености на микроорганизмите, метаболизма и неговата регулация.

Основната част на курса е посветена на запознаване с масспектрометрията и принципите на протеомиката.

Курсът ще осигури по-подробно запознаване с принципите на масспектрометрията, разнообразната апаратура (2Д-полиакриламидна електрофореза, течна хроматография, масспектрометрия (MS), тандем-масспектрометрия (MS/MS) и подходите, които се намират широко приложение в различни области.

Приложения на тандем масспектрометрията за структурен анализ и фундаментални изследвания: за качествени и количествени анализи на протеини и пептиди, определяне на първичната структура на пептиди, анализ на химичната кинетика, анализ на стабилността на протеините и др.

 Също така ще бъдат разгледани възможностите за използването им във фармацевтиката, медицината, биохимията, гликомика, метаболомика и др.

Курсът е основно практически и ще се провежда в Института по Органична и фитохимия при БАН, където курсистите ще имат възможност да усвоят умения за работа с едни от най-съвременните апарати в тази областта в светвен мащаб.

 

 

Теми разглеждани в курса:

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

№ на занятие

Заглавие на тема

Форма на преподаване

Брой часове

аудиторни

Брой часове сам. раб.

1

Основни принципи на масспектрометрията

 

1

 

2

Апаратура за масспектрометрични изследвания – видове масспектрометри, устройство и начин на работа

 

1

 

3

Електроспрей-йонизациоенен масспектрометър (ESIMS, nano-ESIMS). Устройство и принципи на работа

 

1

 

4

Квадрополeн масспектрометър (Q-trap-MS/MS). Устройство и принципи на работа.

 

1

 

5

Тандем масспектрометрия. Апаратура за анализ, устройство и принципи на работа: а) течен хроматограф и масспектрометър; б) газов хроматограф и масспектрометър. Приложения на тандем масспектрометрията за структурен анализ и фундаментални изследвания за: - качествени и количествени анализи на протеини и пептиди, - определяне на първичната структура на пептиди, - анализ на химичната кинетика, - анализ на стабилността на протеините и др

 

1

 

6

Приложения на тандем масспектрометрията за структурен анализ и фундаментални изследвания: за качествени и количествени анализи на протеини и пептиди, определяне на първичната структура на пептиди, анализ на химичната кинетика, анализ на стабилността на протеините и др.

 

1

 

7

Масспектрометрия и протеомика;  

 

1

 

8

Масспектрометрия и метаболомика;

 

1

 

9

Масспектрометрия и гликомика;

 

1

 

10

Области на прилагане на масспектрометрията.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Общо часове:

10

 

 

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Успешно завършилите курса:

1) знаят:

Принципа на метода на съвременните масспектрометри: Електроспрей-йонизациоенен масспектрометър (ESIMS, nano-ESIMS), Квадрополeн масспектрометър (Q-trap-MS/MS), Тандем масспектрометрия и приложениет им при структурния анализ

 

2) могат:

Имат основни познания и уменя за работа със мас-спектрметри при научни анализи в протемиката, метаболомиката и гликомиката.

 

 

Лектори: 

Проф. дн, инж. Павлина Долашка 

 

 

 

Курсът е с продължителност 10 часа, и ще се проведе при сформирана група от 7 човека, в Института по Органична и фитохимия при БАН
 
 
 
 
04.07.2024г. от 11.00 до 18.00 ч. 
 
05.07.2024 г. от 09.00 до 12.00 ч.
 
 
Учебна такса: 150 лв.

 

 

Краен срок за записване: 26.06.2024 г.
 

ЗАПИСВАНЕ:

 

  1. Свалете бланка от ТУК
  2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
  3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg