facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Практиките на лидерството (групово-динамичен тренинг)

leader_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ 

 

Анотация и цели на курса

 

Обучението цели развиване на лидерски умения и постигане на ефективно ръководство, въз основа на модела за лидерство чрез пример на Джеймс Кузес и Бари Познър. То предоставя на участниците възможността да усвоят ключови аспекти на лидерството чрез пример, като ги подготвя за успешно прилагане на ключовите му практики и ангажименти в техните професионални роли. Тренингът е насочен към участници, които искат да се развиват като вдъхновяващи лидери и да водят хора или екипи към успех.

 

Цели:

 

 • Да се разберат и осъзнаят основните лидерски принципи и практики, базирани на емпирични изследвания.
 • Да се развият уменията за вдъхновяване, мотивиране и задаване на пример като лидер.
 • Да се демонстрира изграждането на високопроизводителни екипи, основано на доверие и взаимодействие.
 • Да се усъвършенстват комуникационните умения за създаване на здрави взаимоотношения със заинтересовани страни.
 • Да се приложат лидерски практики за постигане на стратегически цели и поддържане на организационна ефективност.

 

 

Теми разглеждани в курса:

 

 
 • Принципи за развитие на лидерството. Лидерство чрез пример. Практики на лидерството.
 • Оценка на индивидуалните лидерски практики.
 • Задаване на пример и посока.
 • Вдъхновяване на споделена визия.
 • Отправяне на предизвикателства към процесите. Иновативност и вземане на креативни решения.
 • Насърчаване на действията на другите. Доверие и работа в екип – конкуренция или сътрудничество.
 • Непрекъснати подобрения и развитие на екипите.
 • Окуражаване на духа, оказване на признание и създаване на ангажираност.

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Придобити умения

 

 • Възприемане на ролята на вдъхновяващ лидер и прилагане на принципите на лидерство чрез пример.
 • Способност за създаване, изразяване и споделяне на обединяваща визия и определяне на общи цели за екипа.
 • Нагласа за отправяне на предизвикателства към процесите.
 • Умения за изграждане на ефективни взаимоотношенията чрез залагане в тяхната основа на честното, автентично и конструктивното общуване.
 • Развитие на умения за въздействие и убеждаване, подпомагайки процесите на вземане на решения.
 • Умения за оказване на признание, окуражаване на духа и създаване на чувство за общност.
 • Активно прилагане на принципите на лидерство в реални бизнес сценарии и решаване на предизвикателства в контекста на екипната динамика.

 

 

Лектор: д-р Александър Пожарлиев

 

 

Курсът е с продължителност 16 часа, и ще се проведе при сформирана група от 8 човека на посочените дати:
 
 
12.07.2024 г. от 18.00 до 21.10 ч. - 4 уч.ч /присъствено/
 
13.07.2024 г. от 09.30 до 17.00 ч. - 8 уч.ч /присъствено/. Предвидена е почивка на обяд.
 
14.07.2024 г. от 09.30 до 13.15 ч. - 4 уч.ч. /присъствено/
 
 
 
Учебна такса500 лв.

 

 

Краен срок за записване: 05.07.2024 г.
 

ЗАПИСВАНЕ:

 

 1. Свалете бланка от ТУК
 2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
 3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg