facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Динамично интервю

dinamik_1050x399_crop_478b24840a

Цели на курса

 

Курсът има за цел да подготви курсистите да водят динамично интервю – базисно умение в професионалното консултиране. Курсът запознава курсистите с фазите на интервюто, с техники за справяне със съпротиви на клиента, с несъзнаваните процеси и работата с тях,  с ролята на  себерфлексията и екипната работа в успешното му провеждане. Курсът представя ролята на  ментализацията в провеждането на интервюто – умението да разбираш клиента и себе си като част от терапевтичната работа. В курса курсистите получават възможност да анализират реални интервюта от практиката, за да опознаят стила си на водене на интервю, да развият умения за работа с различни по проблематика клиента, да прилагат гъвкаво структурата на интервюто и да го прилагат във всички етапи на терапевтичната работа: при оценка, договор същинската консултативна работа.  На курсистите се предлага да проведат интервю в областите, които ги интересуват – работа с деца, родители, възрастни индивиди с психично-здравни проблеми и др. Спазването на етични принципи в провеждането и представянето на интервю е ключово изискване на курса. Курсът фокусира и върху това как контекстът на провеждане на интервюто влияе върху неговото провеждане, както и ролята на супервизията в помагащите професии.

 

Теми разглеждани в курса:

 

 

на занятие

Заглавие на темата

Форма на преподаване

Брой часове

 

Динамично интервю – дефиниция

Етични принципи. Терапевтични отношения и интервю

Лекция, дискусия

2ч.

 

Какво търси клиентът – заявката – назована, неназована, несъзнавана

Лекция, практически задачи

2ч.

 

Холдинг и „сигурност“ – от Теория на обектните отношения до Теория на привързаността

Лекция, дискусия

2ч.

 

Травма и нейното повторения – от Фройд до Феърбърн. Процес и съдържание

Лекция, дискусия, практически задачи

2ч.

 

Пренос и контрапренос – как тези концепции се проявяват в интервюто?

Лекция, практически задачи

2ч.

 

Фази на интервюто

Лекция, дискусия, практически задачи

2ч.

 

Позитивна рефлексия и интервю

Лекция, анализ на интервю

2ч.

 

Работа с емоциите – свои и тези на клиента. Емпатия – Кохут и Уиникът

Лекция, анализ на интервю, дискусия

2ч.

 

Видове интервю

Лекция, анализ на интервю, дискусия

2ч.

 

Конфронтацията – кога и как?

Практически упражнения, анализ на интервю

2ч.

 

 Провеждане на интервю с недоброволен клиент

Лекция, анализ на интервю, практически задачи

2ч.

 

Провеждане на интервю за целите на оценката – кога свършва оценката?

Анализ на интервю, практически задачи

2ч.

 

Провеждане на интервю и сключване на договор

Анализ на интервю, практически задачи

2ч.

 

Същинска работа – какво означава това?

Анализ на интервю, практически задачи

2ч.

 

Приключване на отношенията.

Анализ на интервю, практически задачи

2ч.

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1) знаят:

 

 • основни концепции от психо-динамични теории
 • двете нива на провеждане на динамично интервю- съдържателно и процесно
 • фази на интервюто
 • стилове на привързаност
 • интервюто при оценка, договор, план и приключване на консултативната работа
 • супервизия – стандарти и видове .

 

2) могат:

 • водят интервю
 • правят първоначални хипотези
 • формулират случаи
 • работят със съпротиви
 • уважават защитни механизми
 • себерефлексия

 

Лектор: д-р Галина Маркова

 

Галина Маркова има магистърска степен по клинична социална работа от НБУ и докторска степен по клинична социална работа от Колеж Смит, САЩ. В клиничната си практика използва психодинамичните теории, Теория на привързаността и Теория на ментализацията. Работи в психично-здравната област с хора с тежка психична болест и с техни близки. В областта на закрила правата на децата работи предимно с родители и с обкръжението на децата. Преподава клинични умения на студенти и практици от помагащите професии, като основна нейна задача е интегрирането на теоретичните знания в практиката под супервизия.

Работи като Национален експерт по Деинституционализация, като консултира оценката на деца, живели в домове и създаването на услуги в общността за целите на тяхната интеграция  в нея. Постоянно нейно усилие е въвеждането на индивидуалния подход в работата с клиенти чрез метода Работа по случай. Издава книга за използването на силните страни на клиентите в процеса на професионалното помагане, като интегрира психоаналитичното мислене и практика в използването на тази перспектива.

Д-р Галина Маркова е ръководител на Ноу Хау Център за алтернативни грижи за деца в НБУ, чийто екип провежда изследвания, данните от които целят да осигурят качествена подкрепа на деца и семейства. Специфика на работата на екипа на Центъра е включването на представители на уязвими групи като изследователи в техните проекти.

Курсът Динамично интервю синтезира опита на преподавателя в създаването на онези отношения с клиента, които се използват за постигането на  договорената с клиента промяна.

 

 

Курсът е с продължителност 30 часа, и ще се проведе при сформирана група от 7 човека на посочените дати:

 

18.05. 2024г. от 09.00 до 15.30ч. - 8 уч.ч /хибридно/ 

 

25.05.2024г. от 09.00 до 15.30ч. - 8 уч.ч /хибридно/ 

 

01.06.2024 г. от 09.00 до 15.30ч. - 8 уч.ч /хибридно/ 

 

6 уч.часа - провеждане и подготовка на интервю по обсъден стандарт

5 уч.часа - индивидуални консултации включени в периода на курса

 

 

 

Учебна такса: за студенти на НБУ - 240 лв.

                        за външни участници - 300 лв.

 

 

Краен срок за записване: 13.05.2024 г.

 

Интервютата ще се проведат в дните 25 април - 13 май 2024 г.

 

Заявки за провеждане на интервюта ще се приемат от преподавателя на телефон 0882 44 12 71

 

ВАЖНО!!! Необходимо е да изпратите попълнено заявление преди да се свържете с преподавателя. 

 

ЗАПИСВАНЕ:

 

 1. Свалете бланка от ТУК
 2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
 3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg