За учители

Професионална квалификация „учител“

Квалификационна програма за хора, които не притежават педагогическо образование   Два семестъра   В програмата: педагогика, методика, психология, аудио-визуални и информационни технологии, хоспетиране, педагогическа практика/     Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в За учители | Коментарите са изключени

Училищна психология за педагози

Развитие в училищна възраст. Психологическо тестиране. Активни методи на обучение. Деца със специални образователни потребности. Професионален стрес и бърнаут. Семейни отношения и представяне на детето в училище. Педагогическа психология. Психология на общуването. Девиантно поведение в детско-юношеска възраст. Малки групи. Училището … Има още

Публикувано в За учители | Коментарите са изключени

Учител по чужд език (английски, немски, френски, испански, италиански и руски език)

Квалификационна програма за хора, притежаващи педагогическо образование Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в За учители | Коментарите са изключени

Учител по информатика и информационни технологии

Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в За учители | Коментарите са изключени