За учители

Нов български университет в патньорство с VIVID Onderwijs Nederland организира обучението представя за първи път в България курс по сертифициране и диплома за “Монтесори учител в ясли и детски градини; възрастова група 0-6”според изискванията на Холандската Монтесори Асоциация. Курсът е … Има още

Публикувано на от Мария Тумбева | Коментарите са изключени

Монтесори педагогика

The 2018 World Cup is fast approaching, with national sides making their final preparations ahead of this summer’s tournament. We now know the groups after December’s draw. England have been put together with Belgium, Tunisia and Panama in Group G. … Има още

Публикувано в За учители, Курсове | Коментарите са изключени

Професионална квалификация „учител“

Квалификационна програма за хора, които не притежават педагогическо образование   Два семестъра   В програмата: педагогика, методика, психология, аудио-визуални и информационни технологии, хоспетиране, педагогическа практика/     Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в За учители | Коментарите са изключени

Училищна психология за педагози

Развитие в училищна възраст. Психологическо тестиране. Активни методи на обучение. Деца със специални образователни потребности. Професионален стрес и бърнаут. Семейни отношения и представяне на детето в училище. Педагогическа психология. Психология на общуването. Девиантно поведение в детско-юношеска възраст. Малки групи. Училището … Има още

Публикувано в За учители | Коментарите са изключени

Учител по чужд език (английски, немски, френски, испански, италиански и руски език)

Квалификационна програма за хора, притежаващи педагогическо образование Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в За учители | Коментарите са изключени

Учител по информатика и информационни технологии

Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в За учители | Коментарите са изключени