facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ

sad_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ 

 

ЦЕЛ на програмата:

 

Целта на програмата е да се придобият знания, умения и компетенции относно специфичните изисквания към работата на служителите в съдебната система.

 

Курсистите, завършили успешно програмата получават Свидетелство за професионална квалификация „Съдебен служител“.

 

Програмата предоставя професионално обучение на лица, завършили средно образование, за придобиване на квалификация „Съдебен служител“.

 

Програмата включва следните курсове:

 

Курсове първи семестър

 

1. Обща теория на правото.

2. Конституционно право.

3. Съдебна администрация.

4. Компютърен машинопис и текстообработка, десетопръстна система – кирилица и латиница.

5. Стенография – сигли, сиглопроизводни, свободни съкращения.

6. Наказателно право и процес.

7. Трудово и осигурително право.

8. Здравословни и безопасни условия на труд.

9. Деловодство и архив.

10. Работа с клиенти в съдебната система.

11. Етика и комуникация.

 

Курсове втори семестър

 

12. Право на Европейския съюз.

13. Икономика.

14. Предприемачество.

15. Публични финанси. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

16. Гражданско процесуално право.

17. Търговско право.

18. Гражданско право, Облигационно право. Вещно право.

19. Административно право и процес.

20. Стенография – сигли, сиглопроизводни, свободни съкращения, стенограми.

21. Компютърен машинопис и текстообработка – десетопръстна система, кирилица и латиница.

22. Документооборот и съдебна кореспонденция.

23. Протоколиране в съдебно заседание.

24. Информационни и компютърни технологии.

 

Трети семестър – професионален практикум

 

 

Практическа дейност в Районен съд, Окръжен съд /СГС, прокуратура, следствие, нотариални кантори, адвокатски кантори, кантори на частни съдебни изпълнители. - 228 часа.

Обучението завършва с полагането на държавен изпит – теоретичен и практически.

Такса за явяване на държавен изпит - 120 лв. на изпит

 

 

 

Общ хорариум часове  за първи семестър - 305 ч.;

Общ хорариум часове за втори семестър –  427 ч.;

Общ хорариум часове и съдебна практика - 960.;

 

Лекторите са екип от хабилитирани преподаватели на НБУ и практици от системата.

 

Продължителността на програмата е 2 семестъра + дипломантски семестър.

 

Начало: септември 2024 г.

Кандидатите следва да преминат интервю.

 

Учебна такса:

 

  • Записани до 1 април 2024 г. – 1900 лв. на семестър или 3800 за цялото обучение.

 

  • Записани в група от 5 и повече души до 1 април 2024 г. – 1800 лв. на семестър или 3600 лв. за цялото обучение на човек.

 

  • Записани група от 5 и повече души до юли 2024 г. – 1900 лв. на човек на семестър или 3800 лв. на човек на семестър.

 

  • Записани в периода юли – септември 2024 г. – 2100 лв. на семестър или 4200 за цялото обучение на човек.

 

 

За повече информация относно обучението:

sadeben_slujitel@abv.bg

тел.: 0878200275

 

  

ЗАПИСВАНЕ:

 

  1. Свалете бланка от ТУК
  2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
  3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

 

За доп. информация:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg