facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Основи на вътрешния одит- нови стандарти за прилагане от 2025 г. Техники и методи за извършване на вътрешен одит.

audit1_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ 

 

Анотация и цели на курса

 

 • Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията. Вътрешният одит помага на организацията да постигне целите си чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите на управление на риска, контрол и управление;
 • Международният институт на вътрешните одитори променя изцяло концепцията на международните стандарти за работа на вътрешните одитори. Очаква се от 2025 г. ефективно да бъдат прилагани. Gap analysis между текущите изисквания на Стандартите и бъдещите изменения. Практико- приложимо упражнение.
 • Запознаване с акцентите от новите Стандарти и тяхното прилагане.
 • Включени са теми и с акцентите по етика и ИТ одит;
 • Планиране на одитен ангажимент:
  • Определяне на подходящата информация;
  • Анализ и оценка на получената информация по време на одита;
  • Източници на информация;
  • Процедури, прилагани при събирането и анализа на информация
 • Изготвяне на работни документи:
  • Значение на работните документи;
  • Съдържание, необходимо при изготвянето на работните документи;
  • Техники за подготовка;
  • Процес на преглед на работните документи;
  • Контрол, достъп и унищожение на работни документи.
 • Придобиване на знания и умения как да се събира подходяща, релевантна и точна информация;
 • Комуникиране на резултатите от одита и процес по наблюдение на прогреса
  • Изисквания на Стандартите;
  • Подготовка за комуникация при изпълнението на одитния ангажимент;
  • Наблюдения по време на извършването на одитния ангажимент;
  • Други необходими комуникации при извършването на одита;
  • Преглед и разпространение на резултатите от одитния ангажимент;
  • Процес по мониторинг.
 • Лекционният материал съчетава теоретични, практически форми и систематизирана информация, които целят да формират в обучаемите умения за усвояване на нови знания, намиране и ползване на необходимата информация, извършване на анализ, оценка и прогнози на предизвикателства, рискове и заплахи.
 • Обучаемите ще бъдат запознати с правилните техники и методи при извършване на вътрешен одит.
 • По време на семинарните занятия, обучаемите ще могат да приложат теоретичните си познания при решаване на практически задачи и казуси.
 • С цел оптимизиране на учебния процес, осигуряване нагледност на информацията, лекционният материал ще да бъде представян и под формата на казуси, както и тестови въпроси.
 • По време на занятията на студентите ще бъдат предоставени задачи за взаимодействие по двойки и в екип.

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

 

Курсистите да имат знания и/или умения:

 • Във вътрешния одит
 • Курсът е подходящ за хора с опит до 2 години.

 

Теми разглеждани в курса:

 

№ на занятие

Заглавие на темата

Форма на преподаване

Брой часове

1

Gap analysis между текущите изисквания на Стандартите и бъдещите изменения. Практико- приложимо упражнение.

Лекция

4

2

Планиране на одитен ангажимент:

 • Определяне на подходящата информация;
  • Анализ и оценка на получената информация по време на одита;
  • Източници на информация;
  • Процедури, прилагани при събирането и анализа на информация

Лекция

4

3

 • Изготвяне на работни документи:
 • Значение на работните документи;
 • Съдържание, необходимо при изготвянето на работните документи;
 • Техники за подготовка;
 • Процес на преглед на работните документи;
 • Контрол, достъп и унищожение на работни документи.
 • Придобиване на знания и умения как да се събира подходяща, релевантна и точна информация;

Лекция и практически упражнения

4

4

Комуникиране на резултатите от одита и процес по наблюдение на прогреса- изисквания на Стандартите;

 1. Подготовка за комуникация при изпълнението на одитния ангажимент;
 2. Наблюдения по време на извършването на одитния ангажимент;
 3. Други необходими комуникации при извършването на одита;
 4. Преглед и разпространение на резултатите от одитния ангажимент;
 5. Процес по мониторинг.

Лекция и практически упражнения

6

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1) знаят:

 

 • Какво представлява вътрешния одит, какви са новите приложими стандарти и как те се отразяват в работата на вътрешния одитор;
 • Да разбират и най-новите практики и изисквания на Стандартите по вътрешен одит;
 • Да разбират ролята, важността на вътрешния одит, отговорността при изпълнението на задълженията на вътрешния одит;

 

2) могат:

 

 • Самостоятелно да изготвят работни документи при извършването на вътрешен одит.

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 

 

Лектори: Росина Чолеева

 

Росина Чолеева, роден на 04. 02. 1977 г.

 

Образование и квалификация:

 

Завършено висше образование в:

- Софийски университет- магистър по “Финанси и банково дело”, Стопански факултет;

- Софийски университет- бакалавър по “Икономика”, Стопански факултет;

- Софийска математическа гимназия.

       

 

Месторабота:

 

 • Сметна палата- ръководител вътрешен одит;

 

 • SGS – вътрешен одитор;

 

 • Европейска комисия, DG „Хуманитарни помощи“, вътрешен одитор.

 

Обществена дейност:

 

- Председател на Управителния съвет на ISACA Sofia Chapter- Асоциация за одит и контрол на информационните системи;

- Член на контролния съвет на The IIA BG- Институт на вътрешните одитори в България;

 

  

Курсът е с продължителност 16 часа, и ще се проведе при сформирана група от 7 човека на посочените дати:
 
 
 
31.08.2024г. - 8 уч.ч /онлайн/
 
01.09.2024г. - 8 уч.ч /онлайн/
 
 
 
 
Учебна такса: 300 лв.

Краен срок за записване: 23.08.2024г.

 

 

 

ЗАПИСВАНЕ:

 

 1. Свалете бланка от ТУК
 2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
 3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg