Заявете участие

Системно семейно консултиране

Семейно консултиране на специфични групи от клиенти. Семейни отношения. Основни терапевтични школи. Метод на семейното консултиране и терапия.

Супервизия на клиничната практика.

Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Човек и общество. Постоянна връзка.