Заявете участие

Професионална квалификация „учител“

Квалификационна програма за хора, които не притежават педагогическо образование

 

Два семестъра

 

В програмата: педагогика, методика, психология, аудио-визуални и информационни технологии, хоспетиране, педагогическа практика/

 

 

Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в За учители. Постоянна връзка.