Заявете участие

Училищна психология за педагози

Развитие в училищна възраст. Психологическо тестиране. Активни методи на обучение. Деца със специални образователни потребности. Професионален стрес и бърнаут. Семейни отношения и представяне на детето в училище. Педагогическа психология. Психология на общуването. Девиантно поведение в детско-юношеска възраст. Малки групи. Училището като организация. Творчески задачи и методи в обучението на деца и юноши.

Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в За учители. Постоянна връзка.