Заявете участие

Майсторски клас на Людмил Ангелов

МАЙСТОРСКИ КЛАС НА ПРОФ. ЛЮДМИЛ АНГЕЛОВ

ОСМИ КЛАВИРЕН МАЙСТОРСКИ КЛАС НА ПРОФ. ЛЮДМИЛ АНГЕЛОВ
„ГОЛЕМИТЕ ПИАНИСТИ-КОМПОЗИТОРИ V“
8 -22 юли 2017 г.

LAngelov948

Срок за записване: 5 юли 2017 г.
Прослушване: 8 юли 2017 г., Нов български университет
Нов български университет, зала 506, корпус 1

Провеждане: 8-21 юли, Нов български университет
Заключителен концерт на участниците в майсторския клас: 22 юли 2017 г., 19:00 ч. , Камерна зала „България“

Такси:
Прослушване: 30 лв. (15 EUR)
Активни участници: 250 лв. (125 EUR)
Ученици: 125 лв. (63 EUR)

Банкова сметка:
ОББ Клон Света София
ул. „Света София“ № 7A
IВАN: ВG44UВВS78271010551907
ВIС: UBBSBGSF

Регламент:

• Право на участие в майсторския клас на Людмил Ангелов имат изпълнители от 14 до 30-годишна възраст с музикално образование или особени творчески постижения.
• За конкурсното прослушване кандидатите подготвят по свой избор: един виртуозен етюд и една пиеса от известен пианист-композитор с максимална продължителност 10 минути.
• Допуснатите кандидати трябва да имат подготвено едно или повече произведения, различни от тези, изпълнени на прослушването. Избраният репертоар трябва да бъде съобразен с темата на майсторския клас.
• Кандидатите от чужбина могат да изпратят запис от концертно изпълнение до 01.06.2016 г., за да участват в предварителната селекция.
• След прослушването за работа в майсторския клас се класират до 15 кандидати.
• Най-добрите участници в майсторския клас ще се представят на Гала концерта.
• Определени участници, показали изключително майсторство по време на майсторския клас, ще получат възможността да участват в концерти в Испания, Полша и България.
• Завършилите участници получават сертификат от Нов български университет.
• Майсторският клас е открит за публика.
Записването на кандидатите продължава до 15 юни 2016 г. и се извършва по един от следните начини:
чрез изпращане на е-mail: mstoyanov@nbu.bg с посочени данни от регистрационна форма;
чрез попълване на заявление за кандидатстване в НБУ – корпус 2, стая 413
Стипендии:
•Концерт със симфоничен оркестър през сезона 2017/2018.
• Участие в концерт във Варшава – Български културен център.
• Стипендия за обучение в курс в НБУ при проф. Ангелов

За информация:
Tel: + 3592 8110472,

e-mai: mstoyanov@nbu.bg

Регистрационна форма

 

Публикувано в Майсторски класове. Постоянна връзка.