Заявете участие

Управление на творческите индустрии

УПРАВЛЕНИЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ
четири беседи с

проф. Стоян В. Сгурев (ESSEC – Paris)

Беседите имат за цел да обсъдят исторически процеси и съвременни тенденции в развитието на творческите индустрии. Фокусирайки се върху няколко творчески индустрии, беседите обсъждат основни социално-икономически процеси като оценяване на качество, риск толерантност, креативност и иновации, конкуренция и конкурентно преимущество, диференциация и интернационализация.

Форматът е между-дисциплинарен, взаимствайки понятия и рамки на интерпретация от социологията, икономиката и организационнaта психология.

 

13-1

Беседа 1: Въведение. Основни характеристики на творческите индустрии – прилики и разлики от други индустрии. Творческите индустрии в историческа перспектива – Медичите, Луи XIV, ранния 20-ти век.

Беседа 2: Опера/Театър

Беседа 3: Музеи

Беседа 4: Пазар на изкуство

Със съдействието на „Център българо-европейски културни диалози“

Визитка:
Стоян В. Сгурев е завършил социология в Софийския университет. Доктор на науките от Станфордския университет. Специализира в MIT (Sloan School of Management) – Cambridge, USA. Понастоящем е професор в ESSEC Business School – Париж.
Изследователската му работа е в сферата на културните индустрии, по-специално опера, балет и пазар на изкуство. Публикува в социологически и мениджмънт списания, както и в популярната преса. Статиите му са достъпни на Research Gate. В момента работи по книга за креативността в художествената сфера.

Програма

03 ноември 15 г., 14:00 ч. – Въведение. Основни характеристики на творческите индустрии – прилики и разлики от други индустрии. Творческите индустрии в историческа перспектива – Медичите, Луи XIV, ранния 20-ти век.

04 ноември 15 г., 14:00 ч. – Опера/Театър

05 ноември 15 г., 14:00 ч. – Музеи

06 ноември 15 г., 14:00 ч. – Пазар на изкуство

Такса регистрация: 50 лв. (за външни участници)
Студенти на НБУ – безплатно

Необходими стъпки за РЕГИСТРАЦИЯ и достъп до система МУДЪЛ:

  1. Регистрация от сайта на НБУ
  2. След регистрацията ще Ви бъде изпратен факултетен номер
  3. С получения номер може да платите по банков път или на каса в НБУ. В „основание за плащане“ впишете получения факултетен номер.
  4. Получавате достъп до система МУДЪЛ на НБУ и до материалите за самоподготовка преди  беседите.
  5.  При желание може да получите сертификат за участие

 

За информация:

mtumbeva@nbu.bg
02/ 81 10 268
0896 736 486

Публикувано в Семинари с етикети . Постоянна връзка.