Заявете участие

Онлайн търговия на финансови инструменти

30 часа с проф. д-р Р. Цончев и Андрей Стойчев, „Делтасток”**

Курсът има за цел:
– да повиши финансова грамотност и познания за търгуваните на световните пазари финансови инструменти,
– да изгради практически умения в онлайн търговията с финансовите инструменти, вкл. и чрез сключване на виртуални сделки основани на реална информация от световните пазари.
Мотивацията на курсистите може да бъде подкрепена с различни по своя характер бонуси, предоставяни в зависимост от резултатите от виртуалната търговия.

Практически упражнения и задачи, целящи усвояване на материята:

  • демо (симулативна) сметка за търговия за всеки курсист, чрез която той може да търгува онлайн различни видове финансови инструменти в реално време
  • задачи, които изискват внимателно анализиране и следене на финансовите пазари

КОМПЕТЕНЦИИ

            Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

  • същността на различните финансови инструменти, търгувани на световните пазари
  • подходите за анализ на търгуваните финансови инструменти
  • техниките за подаване на заявки за търговия на финансови инструменти

2) могат:

  • да търгуват финансови инструменти на световните пазари

 

Публикувано в Икономика, Информационни технологии. Постоянна връзка.