Заявете участие

Мениджмънт на туристическа фирма 

Управление на туристическия бизнес. Съвременни информационни технологии в управлението на туристическата фирма. Туроператорска и турагентска дейност. Психология на рекламното повлияване. Реклама и PR в туризма.

Практически семинар по управление на човешки ресурси в туроператорска фирма. Туроператорски стаж.

Удостоверение/Свидетелство за професионална квалификация

Публикувано в Икономика. Постоянна връзка.